Privatlivspolitik

I vores persondatapolitik kan du læse, hvordan vi (Kanpla ApS) behandler de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af.

Vores persondatapolitik finder anvendelse, når vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved ”personoplysninger” forstås i vores persondatapolitik enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil med andre ord sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.

1. FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.1 Gennemførelse af køb

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede personer i forbindelse med gennemførelse af køb:

• Kunder
• De personer, der fysisk afhenter maden, herunder børn

Personoplysningerne indsamles fra dig og fra samarbejdspartnere.
Vi behandler følgende typer af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af køb:

 • Navn
 • Telefonnummer    
 • E-mail adresse
 • Oplysninger om kredit/betalingskortnummer og udløbsdato
 • Kost
 • Klassetrin    

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Levere aftalte produkter og tjenester
 • Kommunikere med vores kunder – eksempelvis besvare spørgsmål, forespørgsler, klager eller andre henvendelser
 • Administrere brugerkonti/profiler

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en eller flere kontrakter, i hvilke du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

1.2 Markedsføring

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede personer i markedsføringsøjemed:

 • Kunder
 • Besøgende på vores hjemmeside/app
 • De personer, der fysisk afhenter maden, herunder børn.

Personoplysningerne indsamles fra dig og fra offentlige myndigheder.
Vi behandler følgende typer af personoplysninger i markedsføringsøjemed:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Klassetrin
 • Købsvaner

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Udsende markedsføringsmateriale
 • Foretage andre markedsføringsmæssige tiltag
 • Tilpasse og optimere vores service

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vurderes ikke at gå forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. De(n) legitime interesse(r), der forfølges, er muligheden for at kunne optimere vores services, baseret på vores kunders adfærd samt et behov for at kunne foretage direkte markedsføring. Dine interesser og rettigheder vurderes ikke at gå forud for de(n) legitime interesse(r), fordi vores behandling ikke i væsentligt omfang påvirker den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

1.3 Brug af vores hjemmeside/app

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede personer i forbindelse med brug af vores hjemmeside/app:

• Besøgende på vores hjemmeside/app

Personoplysningerne indsamles fra dig.

Vi behandler følgende typer af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside/app:

 • Oplysninger om IP-adresse
 • Oplysninger om login
 • Brugeradfærd    

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Optimere og administrere brugen af vores hjemmeside/app
 • Generere statistik over brugen af vores hjemmeside/app
 • Tilpasse og optimere vores service

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vurderes ikke at gå forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. De(n) legitimeinteresse(r), der forfølges, er muligheden for at kunne optimere vores services, baseret på vores kunders adfærd. Dine interesser og rettigheder vurderes ikke at gå forud for de(n) legitime interesse(r), fordi vores behandling ikke i væsentligt omfang påvirker den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

2. HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til

 • Databehandlere
 • Offentlige myndigheder
 • Samarbejdspartnere

Når vores databehandlere behandler personoplysninger på vores vegne, sker dette udelukkende efter vores instruks. Dette indebærer blandt andet, at de ikke må anvende personoplysningerne til egne formål.

3. SLETNING

Dine personoplysninger afgivet ifm. bestillinger anonymiseres seks måneder efter bestillingen er afgivet, og dine personoplysninger afgivet ifm. oprettelse af brugerkonto slettes senest 3 år efter den sidst afgivne bestilling, medmindre vi juridisk er forpligtigede til at opbevare dem i en længere periode. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette indebærer bl.a., at personoplysninger ikkeopbevares længere end nødvendigt under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

4. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har endvidere ret til at kræve, at urigtige oplysninger om dig rettes. I særlige tilfælde vil du have ret til at kræve, at oplysninger om dig slettes. Derudover vil du i visse tilfælde kunne kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Desuden vil du i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Endelig har du i visse tilfælde ret til dataportabilitet, hvilket indebærer en ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, der findes på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, ved at rette henvendelse til:

Kanpla ApS
Søndergade 44, 3 sal. 8000 Aarhus C
Telefonnummer: +45 3939 3009 E-mail: support@kanpla.dk

Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker samtykket tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. ÆNDRINGER I VORES PERSONDATAPOLITIK OG SENESTE OPDATERING

Vores persondatapolitik opdateres løbende. Som bruger accepterer du at være omfattet af de til enhver tid gældende vilkår. Den er senest opdateret den 18. august 2020.